Az Oktatási Hivatal működését érintő joganyag

Az Oktatási Hivatal alaptevékenységét az oktatási ágazatot közvetlenül, vagy közvetve érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg, így különösen az alább felsorolt törvényekben, rendeletekben, határozatokban és utasításokban meghatározott feladatokat látja el.

Törvények:

Kormányrendeletek:

Miniszteri rendeletek:

A Hivatal egyéb – alaptevékenységen felüli – tevékenységét különösen az alábbi jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg:

Nyomtatás

CÍMKÉK

hivatal, jogszabály