Az Oktatási Hivatal működését érintő joganyag

A Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

Az Oktatási Hivatal alaptevékenységét az oktatási ágazatot közvetlenül, vagy közvetve érintő jogszabályok határozzák meg, így különösen az alább felsorolt törvényekben, rendeletekben meghatározott feladatokat látja el.

Törvények:

Kormányrendeletek:

Miniszteri rendeletek:

A Hivatal egyéb – alaptevékenységen felüli – tevékenységét különösen az alábbi jogszabályok határozzák meg:

Nyomtatás

CÍMKÉK

hivatal, jogszabály