Az Oktatási Hivatal működését érintő joganyag

A Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

Az Oktatási Hivatal alaptevékenységét az oktatási ágazatot közvetlenül, vagy közvetve érintő jogszabályok határozzák meg, így különösen az alább felsorolt törvényekben, rendeletekben meghatározott feladatokat látja el.

A köznevelés ágazati irányításával összefüggő feladatok

Közhiteles nyilvántartási feladatok

Hatósági, szabálysértési feladatok (hatósági határozathozatal, hatósági ellenőrzés)

Szakmai ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok

Szakképzéssel kapcsolatos feladatok

Területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

Pedagógiai szolgáltató tevékenységével összefüggő feladatok

Pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos feladatok

Nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatok

Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos feladatok

Az oktatás valamennyi ágazatához kapcsolódó informatikai, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok

Minősített adatok kezelésével kapcsolatos feladatok

A hivatal alaptevékenységként a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság, a vizsgaközpont, valamint jogszabályban meghatározottak szerint a köznevelés és a felsőoktatás feladatkörében eljáró Oktatási Hivatal feladatait látja el.

Nyomtatás