Eredményesen lezárult az Oktatási Hivatal szervezetfejlesztési programja

A 2013. október 1-jén indult, 27 millió forintból megvalósuló uniós projektben a Hivatal vállalta, hogy 2014. május 31-ig komplex módon, összesen öt beavatkozási területen keresztül újítja meg a működését és fejleszti egyes irányítási-tervezési modelljét.

Az Oktatási Hivatal az ÁROP 1.2.18/A-2013: Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára elnevezésű uniós projekt keretében öt beavatkozási területet határozott meg. Célul tűzte ki a szervezeti stratégiai célok aktualizálását, a Hivatal munkatervének és költségvetés-tervezésének összekapcsolását, a tudás- és kompetenciatérkép eredményeként egy hivatali adatbázis kialakítását, a minőségirányítás terén a CAF 2013 modell hivatali szinten történő bevezetését, ez alapján az önértékelés elvégzését, továbbá változáskezelési terv elkészítését és bemutatását.

A szakmai aktivitások során a projektgazda többek között felülvizsgálta a hatályos stratégiai céljait, valamint -  a határidő és felelősök kijelölésével - intézkedési tervet dolgozott ki a célok megvalósítására. Létrejött az az elektronikus platform, amely egyszerre képes kezelni és menedzselni az éves munkaterv és az ahhoz kapcsolódó költségvetési folyamatok tervezési munkáit, továbbá elkészült továbbá az a dokumentum, amely összefoglalja a Munkatervprogrammal kapcsolatos tapasztalatokat és további fejlesztési irányokat mutat. A Humánpolitikai Osztály koordinációjával, saját módszertan és a munkatársak önkéntes nyilatkozatai alapján elkészült a Hivatal tudás- és kompetenciatérképe. A 27 millió forintos költségvetésű, uniós támogatásból megvalósult projekt minden egyes vállalását teljesítette.

Az Oktatási Hivatal saját szervezetének átvilágításával, valamint a szervezet elemeinek egyedi és integrált fejlesztésével növeli szakmai potenciálját, erősíti országos hatáskörű hivatali szerepét, ezáltal képessé válik arra, hogy tartósan magas szintű szolgáltatásokat nyújtson az oktatási élet szereplői számára.

Sajtóközlemény (pdf) »

Nyomtatás