Vizsgaanyag szerkesztői álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Programok Főosztálya, Érettségi és Versenyszervezési Osztály

vizsgaanyag szerkesztői

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

Az érettségi vizsgák és a középfokú írásbeli felvételi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok: az elektronikusan átvett érettségi vizsgaanyagok gondozása.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Az érettségi vizsgatárgyakat gondozó munkatársak által átvett vizsgaanyagok minősítésének informatikai előkészítése, nyomdai változatának előállítása, a tételkészletben szereplő vizsgaanyagok elektronikus tárolása, nyilvántartása, statisztikák, kimutatások készítése a minősített adatokat tartalmazó iratokra vonatkozó jogszabályok és egyéb jogi normák betartásával/betartatásával. A középfokú írásbeli felvételi vizsgák vizsgaanyagainak informatikai előkészítése, nyomdai változatának előállítása, elektronikus tárolása, nyilvántartása, statisztikák, kimutatások készítése. A tételkészítésben részt vevő szakemberek és munkatársak számára informatikai segítség nyújtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, ezen belül jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamelyike,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         • MS Office (irodai alkalmazások) professzionális szintű használata, kiemelkedő szövegszerkesztési ismeretek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         informatika tanári diploma vagy kiadványszerkesztői végzettség,

•         kiemelkedő táblázatkezelési ismeretek,

•         alapvető tipográfiai ismeretek, grafikai ismeretek,

•         alapvető hardver és hálózati ismeretek,

•         makrók kezelése/írása,

•         jártasság az érettségi vizsgákkal kapcsolatos szervezési feladatokban,

•         középiskolai tanítási tapasztalat,

•         közép-, illetve emelt szintű érettségi vizsgáztatásban szerzett gyakorlat,

Elvárt kompetenciák:

•         együttműködési és kapcsolattartó készség, csapatmunka,

•         megbízhatóság,

•         önálló munkavégzés a rá bízott feladatok tekintetében,

•         rugalmasság,

•         problémamegoldó készség,

•         precíz és proaktív munkavégzés,

•         terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz

•         motivációs levél

•         iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata

•         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a „HP/2474/2022”-es iktatószám megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata kétlépcsős. Első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés, melynek során az informatikai tudást felmérő kérdések is lehetnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato. Az álláshely betöltője a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény értelmében nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás