Vagyonnyilvántartási és leltározási feladatok ellátása

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
OKTATÁSI HIVATAL

Gazdasági Főosztály, Vagyonnyilvántartási Osztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

vagyonnyilvántartási és leltározási feladatok ellátására kijelölt

feladatkör betöltésére

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • A Hivatal beruházásainak, tárgyi eszközeinek és készleteinek könyvelése. Eszköz és készlet nyilvántartásának vezetése. Értékcsökkenés elszámolása.
 • A Hivatal eszközei és készletei leltározási feladatainak teljes körű ellátása a székhelyén, valamint budapesti és vidéki telephelyein.
 • Közreműködés a selejtezések lebonyolításában.
 • Részvétel az időszaki és az év végi zárlati feladatokban.
 • A területet érintő adatszolgáltatási feladatok ellátása, vagyonkataszteri jelentés összeállítása.
 • A vagyonnyilvántartással és leltározással összegfüggő feladatok elvégzése a Hivatal informatikai rendszerében.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés: Érettségi, ezen túl pénzügyi/számviteli/közgazdasági végzettség, vagy középfokú végzettség és mérlegképes könyvelői képesítés.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • MS Office (excel, word) gyakorlott felhasználói szintű ismerete,
 • FORRÁS NET rendszer felhasználó szintű ismerete
 • 1 évnél több tárgyi eszköz és készlet könyvelésben, leltározásban szerzett tapasztalat

Egyéb pályázati előny meghatározása:

 • Felsőfokú végzettség.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.
Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
 • Kommunikáció (ügyfélszolgálati)
 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.31

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényt

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.21.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.22.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/882/2024 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás