Főosztályvezetői feladatok ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Üzemeltetési Főosztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

főosztályvezetői feladatok ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A Hivatal 22 telephellyel rendelkezik, így az Üzemeltetési Főosztály vezetőjeként feladata ezen egységek vonatkozásában az üzemeltetési feladatok teljeskörű felügyelete és irányítása, a telephelyek üzembiztos működésének/működtetésének biztosítása.

A feladata továbbá:

 • a hivatali feladatok ellátását szolgáló készletek, eszközök beszerzésének koordinálása, valamint közreműködés a beruházások lebonyolításával és szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos operatív feladatok ellátásában;
 • a vagyonbiztosítással, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és casco biztosítással kapcsolatos ügyintézés koordinálása, valamint a Hivatali gépjárművek üzemeltetésével, karbantartásával, műszaki vizsgáztatásával, illetve szabályszerű használatának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok felügyelete, valamint a Hivatal mobiltelefon-flottájának ellátottságának kezelése;
 • a szigorú számadás alá eső taxikártyák őrzésének, kiadásának, valamint az elszámolásukról vezetett nyilvántartás felügyelete;
 • a bútor- és eszközmozgatással járó költözések megtervezése, koordinálása;
 • az auditok, monitoringok, helyszíni ellenőrzések lebonyolításának előkészítése és segítése;
 • a munka- és tűzvédelmi szabálykörnyezet ellenőrzése, felügyelete.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hivatal Üzemeltetési Főosztályának irányítása és vezetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó, azzal

összefüggő feladatok koordinálása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: üzemeltetés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási

Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi

hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés

feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet

honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap

próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn

túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a

pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat

eredménytelenné nyilvánítási jogát.

Az adatvédelmi tájékoztatónk:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA).

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
 • B kategóriás jogosítvány, aktív gépkocsi vezetői gyakorlat;
 • Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:

Kiváló vezetői, irányítói és koordinációs képesség.

Rugalmas, megoldáskereső feladatellátási képesség. Kitűnő kommunikációs és szervezői

készség. Proaktív szemléletmód. Megbízhatóság, pontosság, felelősségtudat, precizitás.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.

Egyéb pályázati előnyök:

 • Üzemeltetési területen szerzett vezetői tapasztalat,
 • Közszolgálatban szerzett releváns vezetői tapasztalat,
 • Műszaki szakirányú végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • motivációs levél,
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján,
 • adatkezelési nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a

pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel személyes vagy online csatornán történő felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.27.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/1856/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás