Ügyviteli feladatok ellátására szolgáló álláshely (Köznevelési Nyilvántartási Főosztály)

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

ügyviteli feladatainak ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 , Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A Köznevelési Nyilvántartási Főosztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása: az egyes ügyviteli, iratkezelési feladatok ellátása.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A Köznevelési Nyilvántartási Főosztály tevékenységi köréhez tartozó ügyviteli és iratkezelési feladatok ellátása. A főosztályi iratok érkeztetése, iktatása, nyilvántartása valamennyi feladatkörben; a kimenő iratokkal kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása; a titkársági telefon kezelése, ügyfél-tájékoztatási feladatok ellátása, irattárazáshoz, készletnyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, ezen belül jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű - a közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő - szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség,
 • Legalább 1 év szakmai tapasztalat,
 • MS Office (Excel, Word, Outlook) gyakorlott szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Köznevelési területen szerzett legalább 1-3 év tapasztalat,
 • Tanügy-igazgatási nyilvántartások ismerete,
 • ECDL bizonyítvány (Word, internet, e-mail, Excel, Access, PowerPoint),
 • Iktatórendszer használatában szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Kíváló kommunikációs készség szóban és írásban,
 • Megbízhatóság, terhelhetőség,
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében,
 • Együttműködési és kapcsolattartási készség, csapatmunka,
 • Magas szintű információkezelési, információszűrési képesség,
 • Az egymásra épülő feladatok határidőben történő teljesítése,
 • A jogszabályi és belső szabályozókban meghatározott határidők betartása,
 • Figyelmes, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/1604/2022 iktatószám megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata kétlépcsős. Az első: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. A második: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási Hivatal honlapján - 2022. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.


Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás