Ügyintézői feladatok ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály, Felsőoktatási Információs Rendszer Osztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

ügyintézői feladatok ellátására kijelölt álláshely betöltésére.

 

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • adatszolgáltatások teljesítése a Felsőoktatási Információs Rendszerből (a továbbiakban: FIR)
 • a FIR intézménytörzsi és a FIR személyi nyilvántartások működtetésében és fejlesztésében való közreműködés
 • betekintő és szerkesztő felületek, felhasználói alkalmazások működésének, fejlesztésének szakmai koordinációja
 • más szakrendszerekkel adatkapcsolatok, értéklisták összehangolásának koordinálása
 • a FIR alkalmazások működéséhez irányadó jogszabályok változásainak nyomon követése és a felvetődő fejlesztési igények összegyűjtése, illetve a működtetés során javaslatok megfogalmazása a jogszabályi keretek szükségessé váló módosításához
 • kapcsolattartás a felsőoktatási intézményekkel és a tanulmányi rendszerekkel, kommunikációs feladatok

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk:
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA)

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • jó elemzési, értelmezési és rendszerezési készség;
 • figyelem és precizitás a munkavégzés során a megfelelő közhiteles adattartalom érdekében;
 • rendszerben való gondolkodás, adatbázison belüli összefüggések átlátásának képessége;
 • megfelelő kommunikációs készség az ügyfelekkel, munkatársakkal;
 • egyéni és csoportos körülmények közötti munkavégzés képessége;
 • nyitottság adatbáziskezelési és -fejlesztési feladatok iránt;
 • előny a MS Office Excel haladó szintű ismerete;
 • előny a felsőoktatási intézményben vagy oktatásigazgatásban a munkaköri feladatok tekintetében releváns szakterületen szerzett tapasztalat;
 • előny az adatszolgáltatási területén szerzett gyakorlat, illetve nyilvános regiszter, információs rendszer, mint adatbázis használatában, kezelésében, fejlesztésében szerzett tapasztalat;
 • előny az SQL nyelv, illetve a Microsoft SQL Server adatbázis-kezelő ismerete;
 • előny a Power BI alkalmazás ismerete.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)
 • Digitális és IKT kompetenciák (ügyintézői)
 • Fejlődés igénye, üteme (egyéb)
 • Összefüggések megértése (egyéb)

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelen.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 • motivációs levél;
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján);
 • adatkezelési nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.24.

A pályázat elbírálásának módja: 1.kiválasztás a pályázati anyagok alapján, 2.felvételi elbeszélgetés és gyakorlati feladat megoldása (excel). Kérjük jelölje bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.31.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.03.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/881/2024 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás