Ügyintézői feladatok ellátására szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály, Felsőoktatási Információs Rendszer Osztály

ügyintézői feladatainak ellátását szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

A Felsőoktatási Információs Rendszer Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása: adatszolgáltatások teljesítése a Felsőoktatási Információs Rendszerből (a továbbiakban: FIR), a FIR intézménytörzsi és a FIR személyi nyilvántartások működtetésében és fejlesztésében való közreműködés.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

• adatszolgáltatások teljesítése a FIR-ből • hatósági, oktatásszervezési feladatok ellátása • betekintő és szerkesztő felületek, felhasználói alkalmazások működésének, fejlesztésének szakmai koordinációja • más szakrendszerekkel adatkapcsolatok, értéklisták összehangolásának koordinálása • a FIR alkalmazások működéséhez irányadó jogszabályok változásainak nyomon követése és a felvetődő fejlesztési igények összegyűjtése, illetve a működtetés során javaslatok megfogalmazása a jogszabályi keretek szükségessé váló módosításához • a FIR adatbázis használatával, kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos informatikai feladatok, e téren a munkatársak munkájának támogatása • kapcsolattartás a felsőoktatási intézményekkel és a tanulmányi rendszerekkel, kommunikációs feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, azon belül informatika, gazdaságtudományok, természettudomány, műszaki, pedagógusképzés, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, államtudományi vagy jogi képzési területen szerzett szakképzettség valamelyike,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • MS Office Excel haladó szintű ismerete,
 • Nyitottság adatbáziskezelési és -fejlesztési feladatok iránt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatási intézményben vagy oktatásigazgatásban a munkaköri feladatok tekintetében releváns szakterületen szerzett tapasztalat,
 • adatszolgáltatási területén szerzett gyakorlat,
 • az SQL nyelv ismerete,
 • MySql, esetleg Oracle és Microsoft SQL Server adatbázis-kezelő ismeretek,
 • Power BI alkalmazás ismerete,
 • nyilvános regiszter, információs rendszer, mint adatbázis használatában, kezelésében, fejlesztésében szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • jó elemzési, értelmezési és rendszerezési készség,
 • figyelem és precizitás a munkavégzés során a megfelelő közhiteles adattartalom érdekében,
 • rendszerben való gondolkodás, adatbázison belüli összefüggések átlátásának képessége,
 • megfelelő kommunikációs készség az ügyfelekkel, munkatársakkal,
 • egyéni és csoportos körülmények közötti munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019 (IV.23.) Korm.rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél a bérigény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/2160/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés és gyakorlati feladatok megoldása (Excel).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás