Ügyfélszolgálati feladatok ellátására kijelölt álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Felsőoktatási Felvételi Főosztály, Tájékoztatási Osztály

ügyfélszolgálati feladatok ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122, Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

Az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálati feladatainak ellátása: személyesen érkező megkeresések kezelése; telefonon és e-mailen érkező megkeresések kezelése; hatósági ügyintézés; közvetlen ügyfélmegkeresések bonyolítása, ügyintézési folyamatok végrehajtása; ideiglenes munkaerő betanítása, munkájuk koordinálása és felügyelete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálati feladatainak ellátása.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú képesítés, pedagógusképzés, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, államtudomány vagy jogi képzési területen szerzett szakképzettség,
 • alkalmazható angol nyelvtudás társalgási szinten.
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
 • telekommunikációs eszközök készség szintű alkalmazása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatási területen vagy általában oktatási területen szerzett tapasztalat,
 • ügyfélszolgálati munkakörben (különösen személyes ügyfélkezelésben) szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs készség szóban és írásban,
 • kiváló értelmezési és rendszerezési készség,
 • figyelmes munkavégzés, precizitás,
 • nyitottság, ügyfélorientált szemlélet,
 • stressztűrő képesség,
 • határozottság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a HP/3051/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetők el:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.

 

Jelentkezem az állásra.

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás