Ügyfélszolgálati feladatok ellátására kijelölt álláshely

Az OKTATÁSI HIVATAL
Felsőoktatási Felvételi Főosztály, Tájékoztatási Osztály
pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében
ügyfélszolgálati feladatok ellátására kijelölt álláshely betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Az Oktatási Hivatal központi és egyes szakmai ügyfélszolgálati feladatainak ellátása, amely elsősorban az alábbi feladatokat jelenti

 • telefonon vagy e-mailben érkező megkeresések kezelése, koordinálása, válaszolása;
 • közvetlen ügyfélmegkeresések bonyolítása ügyintézés céljából;
 • alkalomszerűen személyes ügyfélkezelés;
 • ügyintézési és dokumentumbírálati folyamatok végrehajtása;
 • ideiglenes munkaerő betanítása, koordinálása, felügyelete;
 • felhasználói felületek tesztelése, szöveggondozása;
 • opcionálisan tájékoztató előadások tartása

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási
Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Pedagógusképzés, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, államtudomány vagy jogi képzési területen szerzett szakképzettség valamelyike.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): -

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • alkalmazható angol nyelvtudás (szóban és írásban)
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 • telekommunikációs eszközök készségszintű alkalmazása

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.
Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Konfliktus-kezelés (alap)
 • Kommunikáció (ügyfélszolgálati)
 • Feladatteljesítés iránti elkötelezettség (ügyfélszolgálati)
 • Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyfélszolgálati)
 • Ügyfél-orientáltság (ügyfélszolgálati)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 15.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényt

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 30

Állás tervezett betöltésének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető .

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/859/2024 iktatószám megjelöléssel
a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás