Ügyfélszolgálati feladatok ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

 

Felsőoktatási Felvételi Főosztály, Tájékoztatási Osztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

ügyfélszolgálati feladatok ellátására

kijelölt álláshely betöltésére

 

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az Oktatási Hivatal központi és egyes szakmai ügyfélszolgálati feladatainak ellátása, amely elsősorban az alábbi feladatokat jelenti:

 • telefonon vagy e-mailben érkező megkeresések kezelése, koordinálása, válaszolása;
 • közvetlen ügyfélmegkeresések bonyolítása ügyintézés céljából;
 • alkalomszerűen személyes ügyfélkezelés;
 • ügyintézési és dokumentumbírálati folyamatok végrehajtása;
 • ideiglenes munkaerő betanítása, koordinálása, felügyelete;
 • felhasználói felületek tesztelése, szöveggondozása;
 • opcionálisan tájékoztató előadások tartása.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási

Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi

hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés

feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet

honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap

próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn

túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a

pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat

eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Pedagógusképzés, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, államtudomány vagy jogi képzési területen szerzett szakképzettség valamelyike.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): -

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • alkalmazható angol nyelvtudás társalgási szinten (szóban és írásban);
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
 • telekommunikációs eszközök készségszintű alkalmazása.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Konfliktus-kezelés (alap)
 • Kommunikáció (ügyfélszolgálati)
 • Feladatteljesítés iránti elkötelezettség (ügyfélszolgálati)
 • Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyfélszolgálati)
 • Ügyfél-orientáltság (ügyfélszolgálati)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.20.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényt

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.02.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.03.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/6543/2023 iktatószám megjelöléssel

a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás