Természettudomány tesztek gondozására szolgáló álláshely

Az Oktatási Hivatal

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

a Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Mérés Értékelési Osztály

természettudomány tesztek gondozására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

2024. december 31–ig tartó határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A hazai és nemzetközi tanulói felmérések természettudomány tesztjének gondozása.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladatírók képzése, a feladatírás irányítása, feladatok fejlesztése, gondozása. A tesztekhez tartozó javítókulcsok elkészítése. Tanulói mérések természettudomány tesztjeinek összeállítása. Hazai és nemzetközi mérések tesztjének javítását végzők képzése, a javítás szakmai felügyelete. Részvétel a felmérések eredményeiről szóló jelentések készítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskola, ezen belül fizika tanári, fizikusi, műszaki végzettség valamelyike,
 • Legalább középfokú angol nyelvtudás,
 • Adott szakterületen szerzett szakmai tapasztalt megléte nem elvárás, továbbá pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Elvárt kompetenciák:

 • Felelősségtudat,
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében,
 • Kreativitás,
 • Döntésképesség,
 • Szakmai ismeretek alkalmazásának magas szintje,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a HP/1312/2022 iktatószám megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata háromlépcsős. Első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezők felmérése egy teszttel. Harmadik lépcső: a felmérő teszt megoldása alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

 

Megpályázom a pozíciót