Országos szervezői, előkészítői szakmai feladatok ellátására kijelölt álláshely

 

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Programkoordinációs Osztály

országos szervezői, előkészítői szakmai feladatok ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 , Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A középfokú felvételi eljárás, az érettségi vizsgák és az országos mérési feladatok országos szervezési feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az országos mérésekkel és a középfokú felvételi eljárással kapcsolatos országos szervező, előkészítő feladatok ellátása. A feladatokhoz kapcsolódó szóbeli és írásbeli kommunikáció (ügyfélszolgálat). Az előzőekben felsorolt feladatokhoz kapcsolódó szoftverek előkészítése, tesztelése és kezelése. Szóbeli és írásbeli kommunikáció a felhasználókkal a feladatokhoz kapcsolódó szoftverek tekintetében (programhasználati ügyfélszolgálat). A feladatokhoz kapcsolódó adatbázisok kezelése (Excel, Access).

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, azon belül jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamelyike,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • Adott szakterületen szerzett szakmai tapasztalt megléte nem elvárás, továbbá pályakezdők jelentkezését is várjuk

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jártasság az országos mérések és a középfokú beiskolázással kapcsolatos előkészítési, szervezési feladatokban, az országos mérések és a középfokú felvételi eljárás lebonyolításában (adatszolgáltatás, mérések lebonyolításának koordinációja, a középfokú felvételi eljárásban a jelentkeztetés, a központi írásbeli vizsga vizsgaszervezése, a felvételi eljárás lebonyolítása)
 • Jártasság a kapcsolódó informatikai rendszerek (országos mérések lebonyolításához kapcsolódó iskolai programok, a középfokú felvételi eljáráshoz kapcsolódó iskolai programok) kezelésében
 • ECDL bizonyítvány megléte (Word, internet, e-mail, Excel, Access, power point)
 • Informatikai végzettség
 • Informatikai programokhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség,
 • kiváló szintű szervezőkészség,
 • együttműködési és kapcsolattartó készség, csapatmunka,
 • megbízhatóság,
 • önálló munkavégzés a rá bízott feladatok tekintetében,
 • rugalmasság,
 • problémamegoldó készség,
 • precíz és proaktív munkavégzés,
 • terhelhetőség,
 • rendszerben való gondolkodás, rendszerezési képesség,
 • az egymásra épülő feladatok határidőben történő teljesítése,
 • a jogszabályi és belső szabályozókban meghatározott határidők betartása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/3384/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a allas@oh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Jelentkezem az állásra

Nyomtatás