Gazdasági Főosztály, Számviteli Osztály számviteli feladatok ellátását szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal 
Gazdasági Főosztály, Számviteli Osztály

számviteli feladatok ellátását szolgáló

álláshely betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A Hivatal számviteli feladatainak ellátása. A banki és pénztári anyagok főkönyvi könyvelése, egyeztetése. Az elkülönített ügyletkód szintű teljesítési, kötelezettségvállalási és előirányzat adatok figyelése, egyeztetése. A projektelszámolásokkal kapcsolatos egyeztetések végrehajtása, a szükséges módosítások könyvelése. Az előírt havi – IKJ - adatszolgáltatások összeállítása. A főkönyvi zárás végrehajtása havonta, illetve a vonatkozó jogszabálynak megfelelő időpontban határidőre. A költségvetési beszámoló és negyedéves mérlegek összeállítása. Elemzések készítése, kimutatások összeállítása. Javaslatok megtétele a számviteli belső szabályzatok elkészítésekor. A Kincstár felé havi ERA kód rendezés benyújtása. Gazdaságstatisztikai jelentések összeállítása.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A számvitellel összegfüggő feladatok elvégzése a hivatal informatikai rendszerében, adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának és Cafetéria Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, ezen belül pénzügyi/számviteli/közgazdasági végzettség, vagy felsőfokú végzettség és mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • minimum 1 év közigazgatásban számviteli területen szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államháztartási területen regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
 • 1 évnél több költségvetési szervnél szerzett tapasztalat
 • FORRÁS NET rendszer felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, pontosság, felelősségtudat, precizitás, terhelhetőség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Anikó osztályvezető nyújt, a 06-1/374-2163 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a "HP/3897/2019 számviteli feladatok" megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Nyomtatás