Számvitellel kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt munkakör

Az OKTATÁSI HIVATAL

Gazdasági Főosztály, Számviteli Osztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

számvitellel kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt
munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • A Hivatal számviteli feladatainak ellátása.
 • A banki és pénztári anyagok főkönyvi könyvelése, egyeztetése.
 • A főkönyvi adatok egyeztetése során felmerült eltérések bizonylatolt rendezése.
 • Az elkülönített ügyletkód szintű teljesítési, kötelezettségvállalási és előirányzat adatok figyelése, egyeztetése.
 • A projektelszámolásokkal kapcsolatos egyeztetések végrehajtása, a szükséges módosítások könyvelése.
 • Az előírt havi – IKJ - adatszolgáltatások összeállításában részvétel.
 • A főkönyvi zárás végrehajtása havonta, illetve a vonatkozó jogszabálynak megfelelő időpontban határidőre.
 • A költségvetési beszámoló és negyedéves mérlegek összeállításában részvétel.
 • Elemzések készítése, kimutatások összeállítása.
 • Javaslatok megtétele a számviteli belső szabályzatok elkészítésekor.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):

A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Érettségi, ezen túl pénzügyi/számviteli/közgazdasági végzettség, vagy középfokú végzettség és mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Minimum 1 év közigazgatásban, számviteli területen szerzett tapasztalat

Végzettség
Elvárt végzettség/képesítés szintje: Középfok

Elvárt végzettség/képesítés megjelölése:

 • Érettségi, ezen túl pénzügyi/számviteli/közgazdasági végzettség, vagy középfokú végzettség és mérlegképes könyvelői képesítés,

Elvárt végzettség/képesítés területe:

 • Érettségi, ezen túl pénzügyi/számviteli/közgazdasági végzettség, vagy középfokú végzettség és mérlegképes könyvelői képesítés,

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • Felsőfokú iskolai végzettség
 • MS Office (excel, word) felhasználói szintű ismerete
 • államháztartási területen regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
 • 1 évnél több költségvetési szervnél szerzett tapasztalat
 • FORRÁS NET rendszer felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata
 • Kommunikációs készség
 • Önállóság
 • Összefüggések megértése
 • Probléma-megoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 20.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás
a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott
jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. január 15.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024. január 16.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/7560/2023 iktatószám megjelöléssel
a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás