Nemzetközi és hazai tanulói mérések lebonyolításához köthető szakmai koordinációs feladatok ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Mérés Értékelési Osztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

nemzetközi és hazai tanulói mérések lebonyolításához köthető szakmai koordinációs feladatok ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Részvétel a felmérések adminisztratív rendjének kidolgozásában. A mérésekhez kötődő útmutatók elkészítése, adaptálása. Részvétel a felmérésvezetői képzési anyagainak összeállításában, képzések megtartásában. A mérések lebonyolítását segítő munkatársak munkájának koordinálása. Kapcsolattartás az iskolákkal. Részvétel a mérések adminisztrációjához kapcsolódó adatfájlok kezelésében. Iratkezelés.

Ellátandó feladatok: Nemzetközi és hazai tanulói mérések lebonyolításához köthető szakmai koordinációs feladatok ellátása.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: 
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés  alapképzés (Bsc vagy BA)  felsőfokú szakirányú továbbképzés  kamarai mesterképesítés  szakképesítés , Általános képzési programok, tovább nem bontható

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felsőfokú végzettség
 • Legalább középfokú angol nyelvtudás
 • Pályakezdők jelentkezését is várjuk

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szervezőkészség
 • Felelősségtudat
 • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban
 • Megbízhatóság, terhelhetőség
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében
 • Figyelmes, precíz munkavégzés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent
Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.
Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.30.

A pályázat elbírálásának módja: Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján és a felvételi feladatok önálló megoldása. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.31.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/1517/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás