Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Mérés Értékelési Osztály, szakmai koordinációs álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Mérés Értékelési Osztály

szakmai koordinációs

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

Nemzetközi és hazai tanulói mérések lebonyolításához köthető szakmai koordinációs feladatok ellátása.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel a felmérések adminisztratív rendjének kidolgozásában. A mérésekhez kötődő útmutatók elkészítése, adaptálása. Részvétel a felmérésvezetői képzési anyagainak összeállításában, képzések megtartásában. A mérések lebonyolítását segítő munkatársak munkájának koordinálása. Kapcsolattartás az iskolákkal. Részvétel a mérések adminisztrációjához kapcsolódó adatfájlok kezelésében. Iratkezelés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának (KSZ) és Cafetéria Szabályzatának rendelkezései, továbbá az illetmény vezető-hivatali tanácsos besorolási fokozathoz tartozó sávon belüli, munkáltatói jogkör gyakorlója által történő megállapítására a Kit. és a KSZ rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•   Magyar állampolgárság,

•   Cselekvőképesség,

•   Büntetlen előélet,

•   Főiskola, vagy egyetem,

•   Legalább középfokú angol nyelvtudás,

•   MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott szintű ismerete,

•   Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook) gyakorlott szintű ismerete,

Elvárt kompetenciák:

•   Kiváló szervezőkészség,

•   Felelősségtudat,

•   Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban,

•   Megbízhatóság, terhelhetőség,

•   Önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében,

•   Figyelmes, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,

•   Motivációs levél,

•   Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,

•   Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a HP/4383/2021 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Nyomtatás