Sulinet szakmai feladatok ellátására szolgáló álláshely

Az Oktatási Hivatal

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya Sulinet Osztály

Sulinet szakmai feladatok ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 19–21.

 

Ellátandó feladatok:

 • a Sulinet portál működésének szakmai támogatása;
 • részvétel a European Schoolnet (Európai Iskolahálózat) tagságából adódó feladatok ellátásában;
 • közreműködés a pedagógiai-szakmai szolgáltatásban.

 

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

 • részvétel nemzetközi projektek hazai megvalósításában;
 • adatszolgáltatások készítése;
 • közreműködés nemzetközi munkacsoportok munkájában;
 • pedagógiai-módszertani fejlesztések előkészítése, koordinálása;
 • közreműködés a szakmai tartalmú weblapok gondozásában, szakmai tartalmak biztosításában;
 • adminisztrációs feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései és az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • egyetemi vagy főiskolai végzettség;
 • az MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott szintű ismerete;
 • felsőfokú angol nyelvtudás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • nemzetközi oktatási projektekben szerzett tapasztalat;
 • az oktatásban használt digitális eszközök széles körű ismerete;
 • magas szintű problémamegoldó képesség.

 

Elvárt kompetenciák:

 • figyelmes, precíz munkavégzés;
 • megbízhatóság, terhelhetőség;
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében,
 • rendszerben való gondolkodás;
 • egyéni és csoportos munkavégzés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével;
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve hogy azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

 

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 24.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a „HP/1746/2022” iktatószám megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja és rendje:

A kiválasztás folyamata kétlépcsős. Első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato.

Megpályázom a pozíciót