Sulinet szakmai feladatok ellátására szolgáló álláshely

Az Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya, Sulinet Osztály

Sulinet szakmai feladatok ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

 • Sulinet portál működésének szakmai támogatása.
 • Részvétel a European Schoolnet (Európai Iskolahálózat) tagságból adódó feladatok ellátásában.
 • Közreműködés pedagógiai-szakmai szolgáltatásban.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Részvétel nemzetközi projektek hazai megvalósításában.
 • Adatszolgáltatások készítése.
 • Közreműködés nemzetközi munkacsoportok munkájában. Pedagógiai- módszertani fejlesztések előkészítése, koordinálása.
 • Közreműködés a szakmai tartalmú weblapok gondozásában, szakmai tartalmak biztosításában.
 • Adminisztrációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Felsőfokú angol nyelvtudás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Nemzetközi oktatási projektekben szerzett tapasztalt,
 • Oktatásban használt digitális eszközök széles körű ismerete,
 • Magasszintű problémamegoldó képesség,

Elvárt kompetenciák:

 • Figyelmes, precíz munkavégzés,
 • Megbízhatóság, terhelhetőség,
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében,
 • Rendszerben való gondolkodás,
 • Egyéni és csoportos körülmények közötti munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a HP/1348/2022 iktatószám megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Első lépcső: a pályázati anyagok kiértékelése. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás