statisztikus/ survey statisztikus /alkalmazott matematikus álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Mérés Értékelési Osztály
statisztikus/ survey statisztikus /alkalmazott matematikus

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 , Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A hazai és nemzetközi felmérések tanulói teljesítményméréseinek statisztikai gondozása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai és nemzetközi felmérések adatainak gondozása. Mérési eredmények publikálásához, jelentések készítéséhez szükséges számolt adatok, eredmények előállítása, dokumentálása. Háttéradatok összeállítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, ezen belül matematikus, alkalmazott matematikus, survey statisztikus, statisztikus vagy kapcsolódó végzettség valamelyike,,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

•         Legalább középfokú angol nyelvtudás,

•         SPSS gyakorlott szintű ismerete,

•         Adott szakterületen szerzett szakmai tapasztalt megléte nem elvárás, továbbá pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Elvárt kompetenciák:

•         Felelősségtudat,

•         Figyelmes, precíz munkavégzés,

•         Megbízhatóság, terhelhetőség,

•         Önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton HP/2877/HP iktatószám megjelöléssel Humánpolitikai Főosztály részére a allas@oh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás