Statisztikus/ survey statisztikus /alkalmazott matematikus álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
OKTATÁSI HIVATAL

Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Mérés Értékelési Osztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

statisztikus/ survey statisztikus /alkalmazott matematikus

álláshely betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Hazai és nemzetközi felmérések adatainak gondozása. Mérési eredmények publikálásához, jelentések készítéséhez szükséges számolt adatok, eredmények előállítása, dokumentálása. Háttéradatok összeállítása

Ellátandó feladatok: A hazai és nemzetközi felmérések tanulói teljesítményméréseinek statisztikai gondozása.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: 
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
Mesterképzés  MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Matematika és statisztika, tovább nem bontható, ezen belül matematikus, alkalmazott matematikus, survey statisztikus, statisztikus vagy kapcsolódó végzettség valamelyike

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • Legalább középfokú angol nyelvtudás
 • SPSS gyakorlott szintű ismerete
 • Adott szakterületen szerzett szakmai tapasztalt megléte nem elvárás, továbbá pályakezdők jelentkezését is várjuk

Elvárt kompetenciák:

 • Felelősségtudat
 • Figyelmes, precíz munkavégzés
 • Megbízhatóság, terhelhetőség
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében

Pályázat elbírálása során előnyt jelent
Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.
Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.30.

A pályázat elbírálásának módja: Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján és a felvételi feladatok önálló megoldása. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.31.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/1518/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás