Statisztikus/ survey statisztikus /alkalmazott matematikus álláshely

Az Oktatási Hivatal

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

a Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Mérés Értékelési Osztály

statisztikus/ survey statisztikus /alkalmazott matematikus

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A hazai és nemzetközi felmérések tanulói teljesítményméréseinek statisztikai gondozása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • hazai és nemzetközi felmérések adatainak gondozása;
 • mérési eredmények publikálásához, jelentések készítéséhez szükséges számolt adatok eredmények előállítása, dokumentálása;
 • háttéradatok összeállítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, továbbá az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • egyetem, ezen belül matematikus, alkalmazott matematikus, survey statisztikus, statisztikus vagy kapcsolódó végzettség valamelyike;
 • MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott szintű ismerete;
 • legalább középfokú angol nyelvtudás;
 • SPSS gyakorlott szintű ismerete;
 • adott szakterületen szerzett szakmai tapasztalt megléte nem elvárás, továbbá pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségtudat;
 • figyelmes, precíz munkavégzés;
 • megbízhatóság, terhelhetőség;
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a "HP/2191/2022" iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás