Projekt monitoring referens álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Elnöki Kabinet, Projekt- és Eljárás Monitoring Osztály

projekt monitoring referens

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.12 hó –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Maros utca 19–21.

Ellátandó feladatok:

Közreműködik az Oktatási Hivatal által megvalósítandó hazai és európai uniós finanszírozású pályázatok, projektek nyomon követésében, monitoringjában és értékelésében, előrehaladási jelentéseket készít, Részt vesz a lezárt projektek fenntartási feladatainak nyomonkövetésében, Részt vesz az Oktatási Hivatal által kezelt projektek és eljárások dokumentációjának mintavételen alapuló vizsgálatában, Áttekinti a Hivatal eljárásait, javaslatokat fogalmaz meg azok ügyfélközpontú megszervezésére Részt vesz a Hivatal belső kontrollrendszerrel kapcsolatos feladatainak koordinálásában

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz az Oktatási Hivatal projekt értékelési és monitoring-rendszerének kialakításában és működteti azt.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Felsőfokú képesítés,

•       Minimum 1 éves tapasztalat projektmenedzsment területen európai uniós finanszírozású projektek megvalósításában és/vagy tapasztalat európai uniós finanszírozású projektek ellenőrzésében

•         Microsoft Office programcsomag ismerete

•   Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Projekt pénzügyi ismeretek,

•         Beszerzési-jogi ismeretek

Elvárt kompetenciák:

•         Precíz, önálló munkavégzés,

•         Jó elemzési, értelmezési készség, rendszerben való gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 87/2019 (IV.23.) Korm.rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,

•         Motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével,

•         Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,

•         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Elektronikus úton a HP/2994/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a allas@oh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás