Projekt monitoring feladatok ellátását szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Elnöki Kabinet, Projekt- és Eljárás Monitoring Osztály

projekt monitoring feladatainak ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű ,előreláthatóan 2023. december 31 –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

Részt vesz az Oktatási Hivatal projekt értékelési és monitoring-rendszerének kialakításában és működteti azt. Közreműködik az Oktatási Hivatal által megvalósítandó hazai és európai uniós finanszírozású pályázatok, projektek nyomon követésében, monitoringjában és értékelésében, előrehaladási jelentéseket készít. Részt vesz a lezárt projektek fenntartási feladatainak nyomonkövetésében. Részt vesz az Oktatási Hivatal által kezelt projektek és eljárások dokumentációjának mintavételen alapuló vizsgálatában. Áttekinti a Hivatal eljárásait, javaslatokat fogalmaz meg azok ügyfélközpontú megszervezésére.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Projekt értékelési és monitoring-rendszer működtetése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Minimum 1 éves tapasztalat projektmenedzsment területen európai uniós finanszírozású projektek megvalósításában és/vagy tapasztalat európai uniós finanszírozású projektek ellenőrzésében,
 • Microsoft Office programcsomag (Word, Excel, MS Projekt) gyakorlott szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Projekt pénzügyi ismeretek,
 • Beszerzési-jogi ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó elemzési, értelmezési készség, rendszerben való gondolkodás,
 • Precíz, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél, bruttó bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/2304/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi interjú.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.


Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás