Pénzügyi feladatok ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
OKTATÁSI HIVATAL

Gazdasági Főosztály, Pénzügyi Osztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

pénzügyi feladatok ellátására kijelölt

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi feladatok elvégzése a hivatal informatikai rendszerében, adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetése.

Ellátandó feladatok: A beérkező számlák rögzítése a Forrás NET integrált pénzügyi-számviteli rendszer megfelelő moduljában, az adatrögzítésre előírt szabályok betartásával. A kifizetési dokumentumok ellenőrzése, érvényesítése, utalványrendeletek előállítása. A szállítóállománnyal kapcsolatos analitikus nyilvántartások elkészítése, kapcsolattartás a partnerekkel, beszállítókkal való levelezés lebonyolítása, dokumentálása. A belföldi és külföldi kiküldetések pénzügyi elszámolásainak ellenőrzése és feldolgozása. nyilvántartása, kiadása. Adóbevallások előkészítése: ÁFA, cégautóadó, reprezentációs adó, rehabilitációs hozzájárulás, feladás készítése a reprezentációt és hivatali telefon magáncélú használatáról. Kapcsolattartás a társfőosztályokkal, hivatali munkatársakkal, a jogszabályok és pénzügyi előírások naprakész ismerete. Pénztár helyettesítési feladatok ellátása során a Hivatal forint pénztárának vezetése. Készpénzelőlegek kiadása, elszámolása, nyilvántartása.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási

Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi

hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés

feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet

honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap

próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn

túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a

pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat

eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • magyar állampolgárság.

Elvárt végzettség/képesítés: Emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség, Egyéb végzettség, Könyvelés és adózás, mérlegképes könyvelő

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • pontosság;
 • felelősségtudat;
 • microsoft Office programcsomag (Word, Excel) felhasználói szintű ismeret;
 • 1-3 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;
 • megbízhatóság.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • gazdálkodási területen szerzett felsőfokú végzettség;
 • valutapénztárosi végzettség;
 • államháztartásban, költségvetési szervnél szerzett tapasztalat;
 • FORRÁS NET rendszer felhasználói szintű ismerete;
 • határidők betartása (egyéb)
 • irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői).

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • együttműködés (alap);
 • eljárásrendi ismeretek (ügyintézői);
 • elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb);
 • elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb);
 • fejlődés igénye, üteme (egyéb).

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 • motivációs levél bérigény megjelölésével;
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján;
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése;
 • adatkezelési nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.03.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.10.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.01.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/7119/2023 iktatószám megjelöléssel

a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás