Pénzügyi feladatok ellátása

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Gazdasági Főosztály, Pénzügyi Osztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

pénzügyi feladatok ellátására

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi feladatok elvégzése a hivatal informatikai rendszerében, adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetése.

Ellátandó feladatok: A beérkező számlák rögzítése a Forrás NET integrált pénzügyi-számviteli rendszer megfelelő moduljában, az adatrögzítésre előírt szabályok betartásával. A kifizetési dokumentumok ellenőrzése, érvényesítése, utalványrendeletek előállítása. A szállítóállománnyal kapcsolatos analitikus nyilvántartások elkészítése, kapcsolattartás a partnerekkel, beszállítókkal való levelezés lebonyolítása, dokumentálása. A belföldi és külföldi kiküldetések pénzügyi elszámolásainak ellenőrzése és feldolgozása. nyilvántartása, kiadása. Adóbevallások elkészítése: ÁFA, cégautóadó, reprezentációs adó, rehabilitációs hozzájárulás, feladás készítése a reprezentációt és hivatali telefon magáncélú használatáról. Kapcsolattartás a társfőosztályokkal, hivatali munkatársakkal, a jogszabályok és pénzügyi előírások naprakész ismerete.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: 
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés: Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség, Egyéb végzettség, Könyvelés és adózás, mérlegképes könyvelő

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Pontosság
 • Felelősségtudat
 • Precizitás
 • Terhelhetőség
 • Microsoft Office programcsomag (Word, Excel) felhasználói szintű ismeret
 • 1-3 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • Megbízhatóság

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • Gazdálkodási területen szerzett felsőfokú végzettség
 • Valutapénztárosi végzettség
 • Államháztartásban, költségvetési szervnél szerzett tapasztalat
 • FORRÁS NET rendszer felhasználói szintű ismerete
 • Határidők betartása (egyéb)
 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • Szabálykövetés, fegyelmezettség (alap)
 • Szakmai lojalitás (egyéb)
 • Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Együttműködés (alap)
 • Eljárásrendi ismeretek (ügyintézői)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
 • Fejlődés igénye, üteme (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.15.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényt

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.25.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.01.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/6602/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás