Pénzügyi feladatok ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Az

OKTATÁSI HIVATAL

Gazdasági Főosztály, Pénzügyi Osztály

pályázatot hirdet kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

pénzügyi feladatok ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi feladatok elvégzése a hivatal informatikai rendszerében, adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetése.

Ellátandó feladatok: A beérkező számlák rögzítése a Forrás NET integrált pénzügyi-számviteli rendszer megfelelő moduljában, az adatrögzítésre előírt szabályok betartásával. A kifizetési dokumentumok ellenőrzése, érvényesítése, utalványrendeletek előállítása. A szállítóállománnyal kapcsolatos analitikus nyilvántartások elkészítése, kapcsolattartás a partnerekkel, beszállítókkal való levelezés lebonyolítása, dokumentálása. A belföldi és külföldi kiküldetések pénzügyi elszámolásainak ellenőrzése és feldolgozása. nyilvántartása, kiadása. Adóbevallások elkészítése: ÁFA, cégautóadó, reprezentációs adó, rehabilitációs hozzájárulás, feladás készítése a reprezentációt és hivatali telefon magáncélú használatáról. Adatszolgáltatás a minisztérium részére: deviza prognózis, tartozás állomány. Kapcsolattartás a társfőosztályokkal, hivatali munkatársakkal, a jogszabályok és pénzügyi előírások naprakész ismerete.

A betöltendő állás jogviszonya: kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

A foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan; 40 óra; általános (hivatali); teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest

Az álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. a jogviszony-létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés; speciális adatvédelmi tájékoztatás; a szervezet honlapcíme stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato.

Feltételek, előnyök:

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Középfok, Pénzügy, bank és biztosítás, pénzügyi-számviteli szakirányú végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Microsoft Office programcsomag (Word, Excel) felhasználói szintű ismeret
 • 1-3 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság
 • pontosság
 • felelősségtudat
 • precizitás
 • terhelhetőség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

Egyéb pályázati előnyök:

 • gazdálkodási területen szerzett felsőfokú végzettség
 • mérlegképes könyvelői végzettség
 • valutapénztárosi végzettség
 • államháztartásban, költségvetési szervnél szerzett tapasztalat
 • FORRÁS NET rendszer felhasználói szintű ismerete

Előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • együttműködés
 • eljárásrendi ismeretek (ügyintézői)
 • elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás)
 • elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása
 • felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért
 • fejlődés igénye, üteme
 • határidők betartása
 • irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • szabálykövetés, fegyelmezettség
 • szakmai lojalitás
 • szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • a végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz [87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 06. 15.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 06. 23.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023. 07. 01.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/1989/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás