Pénzügyi feladatok ellátására szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Gazdasági Főosztály, Támogatáskezelési Osztály

pénzügyi feladatok ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 , Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A Hivatal által támogatásból megvalósítandó projektek pénzügyi lebonyolításában való közreműködés. Az előzetes kötelezettségvállalások kezelése. A szerződések, megrendelések és a végleges kötelezettségvállalások elkülönített nyilvántartása a rendelkezésre álló keret figyelése. A projekt pénzügyi elszámolás összeállítása, a dokumentációk elkülönített kezelése, a teljesítési adatok ellenőrzése. Az ügyletkód szintű maradványok figyelése, a kötelezettségvállalások év végi zárása, kimutatások készítése. Napi szintű adatszolgáltatás összeállítása a Forrás NET rendszerrel, előirányzat, kötelezettségvállalás és teljesítés szinten ügyletkódonként. Kapcsolattartás a társfőosztályokkal, hivatali munkatársakkal.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A támogatáskezeléssel összefüggő feladatok elvégzése a hivatal informatikai rendszerében, adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem ezen belül pénzügyi, számviteli, vagy közgazdasági végzettség valamelyike,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Regisztrált államháztartási területen mérlegképes könyvelői végzettség,
 • 1 évnél több költségvetési szervnél szerzett tapasztalat,
 • FORRÁS NET rendszer felhasználói szintű ismerete,
 • Minimum 1 év közigazgatásban támogatások kezelésében, pénzügyi elszámolásában szerzett tapasztalat,
 • Középfokú angol nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, pontosság, felelősségtudat, precizitás, terhelhetőség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél, bruttó bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bocsi Roland osztályvezető nyújt, a 374-21-45 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/2390/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási Hivatal - 2022. augusztus 4.
 • www.oktatas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás