Pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatainak ellátására kijelölt álláshely (Miskolci POK)

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Az OKTATÁSI HIVATAL

Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ

pályázatot hirdet kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatainak ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó fejlesztési javaslatok nyomon követése, megyei összesítő értékelés készítése, elemzések készítése, a köznevelési intézményekben történő lemorzsolódást csökkentő támogató tevékenység értékelése, konferenciák és szakmai találkozók szervezése.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Miskolc

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), pedagógus végzettség vagy szociálpolitika végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 2

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Ms Office haladó szintű ismerete
 • Felsőfokú képesítés, pedagógus végzettség vagy szociálpolitika végzettség
 • Legalább két év szakmai gyakorlat
 • Vezetői engedély és vezetési gyakorlat

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság
 • Felelősség-vállalás
 • Kitartás
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért
 • Stratégiai gondolkodás

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.15.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.30.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.01.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/6927/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás