Pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatainak ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Az OKTATÁSI HIVATAL

Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ

pályázatot hirdet kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatainak ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): szaktanácsadás szervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása, valamint rendezvények (szakmai napok, pedagógiai tárgyú konferenciák) szervezése.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozott, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Miskolc

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), tanári végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 2

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felsőfokú képesítés, tanári végzettség
 • Ms Office haladó szintű ismerete
 • Legalább két év köznevelési intézményben (általános iskolai nevelés-oktatásban) szerzett gyakorlat
 • Vezetői engedély és vezetési gyakorlat

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Döntési képesség
 • Együttműködés
 • Digitális és IKT kompetenciák (ügyintézői)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás)
 • Összefüggések megértése

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.20.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.20.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/613/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás