Pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatainak ellátását szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ

pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatainak ellátását szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.

Ellátandó feladatok:

A szakmai-szolgáltatási területen történő munkavégzés, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendeletben foglaltak szerint. Tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása, valamint szaktanácsadás szervezéssel kapcsolatos tevékenységek ellátása. Az intézményi munka szakmai fejlesztésének támogatása. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó fejlesztési javaslatok kidolgozása. Szakmai prezentációk készítése, szakmai értekezletek lebonyolítása. A szakmai-szolgáltatási terület folyamatos fejlesztése eredményességi mutatók alapján. Intézményi statisztikai adatok elemzése az intézményi fejlesztések támogatása érdekében.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Kimutatások, elemzések, javaslatok készítése - Prezentációk megtartása - Szakmai munkacsoport működtetése – Szaktanácsadás szervezés – Tanulmányi versenyek szervezése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, pedagógiai alapszakos bölcsész vagy okleveles neveléstudomány szakos bölcsész, valamint tanári végzettség,
 • Közoktatási vezetői és pedagógus szakvizsga,
 • legalább három év köznevelési intézményben (általános iskolai nevelés-oktatásban) szerzett gyakorlat
 • B kategóriás jogosítvány és vezetési tapasztalalat, gyakorlat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • magasszintű problémamegoldó képesség

Elvárt kompetenciák:

 • elemzési, értelmezési és rendszerezési készség,
 • statisztikai kimutatások készítése, értékelése,
 • az iskolai munka eredményességének és a társadalmi kapcsolatainak szakirodalmi ismeretei,
 • MS Office haladószintű ismerete,
 • rendszerben való gondolkodás,
 • egyéni és csoportos körülmények közötti munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél, bruttó bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ragályiné Hajdú Zsuzsanna nyújt, a 96/613-416 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a HP/1183/2022 iktatószám megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.

 

Megpályázom a pozíciót