Ugrás a tartalomhoz

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatainak ellátását szolgáló álláshely

2022. április 22.

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ

pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatainak ellátását szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.

Ellátandó feladatok:

A szakmai-szolgáltatási területen történő munkavégzés, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendeletben foglaltak szerint. Tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása, valamint szaktanácsadás szervezéssel kapcsolatos tevékenységek ellátása. Az intézményi munka szakmai fejlesztésének támogatása. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó fejlesztési javaslatok kidolgozása. Szakmai prezentációk készítése, szakmai értekezletek lebonyolítása. A szakmai-szolgáltatási terület folyamatos fejlesztése eredményességi mutatók alapján. Intézményi statisztikai adatok elemzése az intézményi fejlesztések támogatása érdekében.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Kimutatások, elemzések, javaslatok készítése - Prezentációk megtartása - Szakmai munkacsoport működtetése – Szaktanácsadás szervezés – Tanulmányi versenyek szervezése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Elvárt kompetenciák:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ragályiné Hajdú Zsuzsanna nyújt, a 96/613-416 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.

 

Megpályázom a pozíciót

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra