Pedagógiai-szakmai ellenőrzés, pedagógusminősítés és pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
OKTATÁSI HIVATAL
Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ
pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében
pedagógiai-szakmai ellenőrzés, pedagógusminősítés és pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátására kijelölt álláshely betöltésére.

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • részvétel azoknak a látogatásoknak a megszervezésében, amelyek megszervezése az informatikai támogató rendszer segítségével nem lehetséges,
 • a tanfelügyeleti látogatások kijelölt időpontjával, helyszínével kapcsolatos kérelmek elbírálása,
 • a tanfelügyeleti eljárások adminisztrálási és egyéb, szervezéssel összefüggő feladatainak ellátása,
 • a tanfelügyeleti és önértékelési eljárásokkal kapcsolatos fenntartói, intézményi, szakértői, pedagógusi megkeresések intézése,
 • a pedagógusok segítése a tanfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó informatikai felületek elérésében és használatában.
 • pedagógia-szakmai szolgáltatások által ellátandó feladatok (pld. versenyszervezés).

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Pécs

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés: legalább Felsőfokú alapképzés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Szabálykövetés, fegyelmezettség, felelősségvállalás, hatékony munkavégzés, irodai informatikai rendszerek felhasználói szintű ismerete, csapatmunkában működni tudás.

Járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

 • Kommunikációs készség (alap)
 • Konfliktus-kezelés (alap)
 • Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége(egyéb)
 • Munkaidő kihasználása (egyéb)
 • Önállóság (alap)
 • Összefüggések megértése (egyéb)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Szakmai lojalitás (egyéb)
 • Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)
 • Szervezőkészség, koordináció (ügyintézői)
 • Középiskolai tanári szakmai tapasztalat
 • Egyetemi diploma

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Érzelmi intelligencia (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
 • Eredményorientáció és motiváltság (egyéb)
 • Fejlődés igénye, üteme (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.26.

A pályázat elbírálásának módja: Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.05.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.15.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/1100/2024 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás