Pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel és önértékeléssel összefüggő feladatok ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel és önértékeléssel összefüggő feladatok ellátására kijelölt álláshely betöltésére.

 

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • részvétel azoknak a látogatásoknak a megszervezésében, amelyek megszervezése az informatikai támogató rendszer segítségével nem lehetséges;
 • a tanfelügyeleti látogatások kijelölt időpontjával, helyszínével kapcsolatos kérelmek elbírálása;
 • a tanfelügyeleti eljárások adminisztrálási és egyéb, szervezéssel összefüggő feladatainak ellátása;
 • a tanfelügyeleti és önértékelési eljárásokkal kapcsolatos fenntartói, intézményi, szakértői, pedagógusi megkeresések intézése;
 • önértékeléssel és tanfelügyelettel kapcsolatos továbbképzések, tájékoztatók, fórumok szervezése és tartása;
 • a pedagógusok segítése a tanfelügyeleti/önértékelési eljárásokhoz kapcsolódó informatikai felületek elérésében és használatában;
 • a tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos hatósági döntések;
 • a tankötelezettség hatéves kor előtti megkezdésével kapcsolatos hatósági döntések előkészítése.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szeged

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk:
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • magyar állampolgárság.

Elvárt végzettség/képesítés: Pedagógusképzés, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, államtudomány vagy jogi képzési területen szerzett szakképzettség valamelyike. Felsőfokú mesterképzés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
 • telekommunikációs eszközök készségszintű alkalmazása.

Járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • kommunikációs készség;
 • csapatmunka, együttműködés;
 • irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata;
 • szervezőkészség, koordináció;
 • elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 • motivációs levél;
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján;
 • adatkezelési nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.11.

A pályázat elbírálásának módja: Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.28.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.15.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/266/2024 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás