Pályázati pénzügyi feladatok ellátására kijelölt ügyintézői álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Gazdasági Főosztály, Támogatáskezelési Osztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

pályázati pénzügyi feladatok ellátására kijelölt ügyintézői

álláshely betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

Ellátandó feladatok:

A Hivatal által támogatásból megvalósítandó projektek pénzügyi lebonyolításában való közreműködés. Az előzetes kötelezettségvállalások kezelése. A szerződések, megrendelések és a végleges kötelezettségvállalások elkülönített nyilvántartása a rendelkezésre álló keret figyelése. A projekt pénzügyi elszámolás összeállítása, a dokumentációk elkülönített kezelése, a teljesítési adatok ellenőrzése. Bérkönyvelési adatok egyeztetése. Közreműködés a HR tervek elkészítésében, módosításában. Közreműködés a projekt keretében belüli beszerzési eljárásokban. Az ügyletkód szintű maradványok figyelése, a kötelezettségvállalások év végi zárása, kimutatások készítése. Napi szintű adatszolgáltatás összeállítása a Forrás.NET rendszerrel, előirányzat, kötelezettségvállalás és teljesítés szinten ügyletkódonként. Kapcsolattartás a társfőosztályokkal, hivatali munkatársakkal.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási

Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi

hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés

feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet

honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap

próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn

túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a

pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat

eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Közgazdaságtan

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • középfokú képesítés, ezen belül közgazdasági, pénzügyi, számviteli szakirányú végzettség valamelyike;
 • excel, word felhasználói színtű ismerete;
 • sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
 • sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

Egyéb pályázati előnyök:

 • mérlegképes könyvelői végzettség;
 • Forrás.NET program ismerete;
 • projektmenedzseri vagy projektmenedzser-asszisztensi képesítés;
 • középfokú angolnyelv tudás;
 • bérügyintézői végzettség és tapasztalat;
 • költségvetési szervnél szerzett tapasztalat;
 • támogatások kezelésében, pénzügyi elszámolásában szerzett tapasztalat;
 • felsőfokú gazdasági végzettség;
 • EPER program ismerete;
 • pályázat kezelésben, elszámolásban szerzett tapasztalat.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság;
 • Csapatmunka, együttműködés;
 • Szervezőkészség, koordináció;
 • Ügyiratkezelési ismeretek;
 • Határidők betartása.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél;
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján- adatkezelési nyilatkozat;
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.15.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás

a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott

jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük pályázati anyagában, legyen szíves jelölni bruttó

bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.30.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.15.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/6673/2023 iktatószám megjelöléssel

a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás