Osztályvezetői feladatok ellátására szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Felsőoktatási Felvételi Főosztály, Adatfeldolgozási Osztály

osztályvezetői feladatok ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, előreláthatólag 2025–ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, előreláthatólag 2025-ig szól.

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

• Ügyviteli szempontból gondoskodik a felsőoktatási felvételi eljárások során benyújtott, tömeges és egyedi dokumentumtípusok és kérelmek feldolgozásáról és azok elbírálásáról. • Közreműködik a felvételi besorolási döntés ellen a jogorvoslati kérelmek feldolgozásában, elbírálásában. • Koordinálja az osztály dolgozóinak napi feladatait, folyamatosan felügyeli munkájukat. • Szakmai javaslatokat tesz a hatékony munkavégzéshez szükséges fejlesztésekkel kapcsolatosan, illetve közép- és hosszútávú stratégiára vonatkozóan.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Oktatási Hivatal szakmai alaptevékenysége körében tartozik a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátása. Az osztályvezető közreműködik a főosztály és az osztály tevékenységi körébe tartozó vagy azt érintő szabályzatok, folyamatok kidolgozásában, aktualizálásában, riportok, lekérdezések elkészítését végzi, az osztály tevékenységi körébe tartozó folyamatok fejlesztésével kapcsolatos projektekben vesz részt.

Az álláshely betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Adatfeldolgozási Osztály

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, ezen belül pedagógusképzés, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, államtudomány vagy jogtudomány területen szerzett szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • A vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete,
 • Angol vagy német nyelv ismerete,
 • Legalább 2 év vezetői tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, pontosság, precizitás,
 • jó kommunikációs képesség,
 • önálló munkavégzés,
 • rugalmasság, jó problémamegoldó képesség,
 • komplex rendszerszemlélet,
 • vezetői attitűd,
 • terhelhetőség,
 • határozottság,
 • tressztűrés, konfliktuskezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél, bruttó bérigény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/1387/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás