Országos szervezői, előkészítői szakmai feladatok ellátására szolgáló álláshely

Az Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

a Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Programkoordinációs Osztály

országos szervezői, előkészítői szakmai feladatok ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A középfokú felvételi eljárás, az érettségi vizsgák és az országos mérési feladatok országos szervezési feladatainak ellátása.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

 • az országos mérésekkel és a középfokú felvételi eljárással kapcsolatos országos szervező, előkészítő feladatok ellátása;
 • a feladatokhoz kapcsolódó szóbeli és írásbeli kommunikáció (ügyfélszolgálat);
 • az előzőekben felsorolt feladatokhoz kapcsolódó szoftverek előkészítése, tesztelése és kezelése;
 • szóbeli és írásbeli kommunikáció a felhasználókkal a feladatokhoz kapcsolódó szoftverek tekintetében (programhasználati ügyfélszolgálat);
 • a feladatokhoz kapcsolódó adatbázisok kezelése (Excel, Access).

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, továbbá az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • egyetem, azon belül jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamelyike;
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete;
 • adott szakterületen szerzett szakmai tapasztalat megléte nem elvárás, továbbá pályakezdők jelentkezését is várjuk.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jártasság az országos mérések és a középfokú beiskolázással kapcsolatos előkészítési, szervezési feladatokban, az országos mérések és a középfokú felvételi eljárás lebonyolításában (adatszolgáltatás, mérések lebonyolításának koordinációja, a középfokú felvételi eljárásban a jelentkeztetés, a központi írásbeli vizsga vizsgaszervezése, a felvételi eljárás lebonyolítása);
 • jártasság a kapcsolódó informatikai rendszerek (országos mérések lebonyolításához kapcsolódó iskolai programok, a középfokú felvételi eljáráshoz kapcsolódó iskolai programok) kezelésében;
 • ECDL bizonyítvány megléte (Word, internet, e-mail, Excel, Access, power point);
 • informatikai végzettség;
 • informatikai programokhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati gyakorlat;

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség;
 • kiváló szintű szervezőkészség;
 • együttműködési és kapcsolattartó készség, csapatmunka;
 • megbízhatóság;
 • önálló munkavégzés a rá bízott feladatok tekintetében;
 • rugalmasság,
 • problémamegoldó készség;
 • precíz és proaktív munkavégzés;
 • terhelhetőség;
 • rendszerben való gondolkodás, rendszerezési képesség;
 • az egymásra épülő feladatok határidőben történő teljesítése;
 • a jogszabályi és belső szabályozókban meghatározott határidők betartása;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a "HP/2196/2022" iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás