Névjegyzékek vezetéséhez kapcsolódó szakmai feladatok ellátására szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, Köznevelési Információs Rendszer Osztály

névjegyzékek vezetéséhez kapcsolódó szakmai feladatainak ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A Köznevelési Információs Rendszer Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása: az egyes köznevelés információs rendszerének (KIR) szakrendszereihez, valamint az osztály által vezetett névjegyzékekhez kapcsolódó, szakmai kompetenciákat igénylő feladatok ellátása, hatósági ügyintézés.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A Köznevelési Információs Rendszer Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása, ügyintézése. A köznevelés információs rendszerének (KIR) szakrendszereivel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása; tájékoztatások, kérdések, jelzések kivizsgálása, ügyintézése, megválaszolása; választervezetek készítése, ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Kapcsolattartás, együttműködés az Oktatási Hivatal főosztályainak (pl. Pedagógiai Oktatási Központok) munkatársaival, szakmai munka támogatása, valamint az Országos köznevelési szakértői, Országos érettségi vizsgaelnöki valamint az Országos szaktanácsadói névjegyzék vezetéséhez kapcsolódó hatósági ügyintézési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, ezen belül jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű - a közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő - szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Legalább 1 év szakmai tapasztalat,
 • MS Office (Excel, Word, Outlook) gyakorlott szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Köznevelési területen szerzett legalább 1-3 év tapasztalat,
 • Tanügy-igazgatási nyilvántartások ismerete,
 • ECDL bizonyítvány (Word, internet, e-mail, Excel, Access, PowerPoint),
 • Jogi területen szerzett végzettség,
 • Hatósági ügyintézésben való jártasság.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban,
 • Megbízhatóság, terhelhetőség,
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében,
 • Együttműködési és kapcsolattartási készség, csapatmunka,
 • Magas szintű információkezelési, információszűrési képesség,
 • Az egymásra épülő feladatok határidőben történő teljesítése,
 • A jogszabályi és belső szabályozókban meghatározott határidők betartása,
 • Figyelmes, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/1606/2022 iktatószám megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata kétlépcsős. Az első: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. A második: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási Hivatal honlapján - 2022. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás