Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Mérés Értékelési Osztály német idegen nyelvi tesztek gondozására szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Mérés Értékelési Osztály

német idegen nyelvi tesztek gondozására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

2024. december 31. napjáig tartó határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A német idegen nyelvi tanulói mérések tesztjének gondozása.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladatírók képzése, a feladatírás irányítása, feladatok fejlesztése, gondozása. Tanulói mérések tesztjeinek összeállítása. Részvétel a mérés koncepciójának fejlesztésében, ehhez kapcsolódó szakmai anyagok készítésében. Részvétel a mérés eredményeiről szóló jelentések készítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem vagy főiskola, ezen belül német nyelvtanári végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 • Felelősségtudat,
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében,
 • Kreativitás,
 • Döntésképesség,
 • Szakmai ismeretek alkalmazásának magas szintje,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a HP/5189/2021 iktatószám és a pozíció megnevezésének megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Nyomtatás