Német idegen nyelvi tesztek gondozására kijelölt feladatkör

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
OKTATÁSI HIVATAL

Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Mérés Értékelési Osztálya
pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében
német idegen nyelvi tesztek gondozására kijelölt feladatkör betöltésére

 

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Feladatírás irányítása, feladatok fejlesztése, gondozása.
 • Tanulói mérések tesztjeinek összeállítása.
 • Részvétel a mérés koncepciójának fejlesztésében, ehhez kapcsolódó szakmai anyagok készítésében.
 • Részvétel a mérés eredményeiről szóló jelentések készítésében, azok elemzésében.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: 
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Német nyelv (bölcsész), Német nyelv tanára

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Excel biztos ismerete
 • Terhelhetőség
 • Figyelmes, precíz munkavégzés
 • Önálló munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködés (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Munkatempó és feladatvállalás (egyéb)

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.10

A pályázat elbírálásának módja: Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.17.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.15

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/1076/2024 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás