Üzemeltetési Főosztály, Műszaki Osztály osztályvezetői feladatok ellátását szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Üzemeltetési Főosztály, Műszaki Osztály
osztályvezetői feladatok ellátását szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

Az Üzemeltetési Főosztály újonnan alakult Műszaki Osztályának vezetése, irányítása. A Hivatal 22 telephellyel rendelkezik, így ezen egységek műszaki állapotának felügyelete, szükség szerinti intézkedés, feladatellátás, valamint kapcsolattartás a telephelyek üzemeltetőivel, továbbá a Hivatal kezelésében lévő egyes telephelyeken felmerülő raktározási feladatok ellátása, építészeti alaprajzok, valamint berendezési tervek elkészítése illetve elkészíttetése. Figyelembe veszi és lehetőség szerint alkalmazza a környezetvédelmi szempontokat az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokban. Feladatai körében előkészítteti és segíti az auditok, monitoringok, helyszíni ellenőrzések lebonyolítását. Részt vesz a beszerzések előkészítésében, illetve bonyolításában.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hivatal Műszaki Osztályának irányítása és vezetése, a terület műszaki feladataival összefüggő feladatok koordinálása, elvégzése az Üzemeltetési főosztályvezető irányítása mellett.

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Műszaki Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•   Magyar állampolgárság,

•   Cselekvőképesség,

•   Büntetlen előélet,

•   Egyetem, főiskola, ezen belül műszaki szakirányú végzettség,

•   Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•   B kategóriás jogosítvány,

•   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•   Műszaki területen szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat, vagy bármely területen szerzett 2 év vezetői tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•   Középfokú angol nyelvtudás,

•   Műszaki területen szerzett vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•   Kiváló vezetői, irányítói és koordinációs képesség,

•   Rugalmas, megoldáskereső feladatellátási képesség,

•   Proaktív szemléletmód,

•   Megbízhatóság, pontosság, felelősségtudat, precizitás,

•   Nagyfokú terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,

•   Motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével, illetve a korábban ellátott - műszaki területen végzett - tevékenység részletes leírásával,

•   Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,

•   Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a HP/4392/2021 iktatószám és a "Műszaki osztályvezető" megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

 

Nyomtatás