Magyar Ekvivalencia és Információs Központ ekvivalencia feladatok ellátására szolgáló álláshely

Az Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

ekvivalencia feladatok ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

Közreműködés külföldi képesítések elismerési eljárásának lefolytatásában, külföldi képesítésekről tájékoztatás kiadásában, magyarországi képesítésekről és szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány kiadásában, valamint a főosztály nemzetközi kapcsolattartási feladatainak elvégzésében.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben meghatározott eljárásokban: döntés-előkészítés külföldi bizonyítványok, oklevelek végzettségi szintjének elismerésében, adott szakmákban a szakképesítés, szakképzettség elismerésében, „Tájékoztatás" elkészítése külföldi bizonyítványokról, oklevelekről, „Hatósági bizonyítvány" elkészítése magyarországi bizonyítványokról, oklevelekről, illetve magyarországi szakmai gyakorlatról. Részvétel Magyarország európai uniós tagságából fakadó, a főosztály hatáskörébe utalt feladatok elvégzésében, illetve a főosztályi nemzetközi kapcsolattartásban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának és Cafetéria Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, mesterfokozat végzettség,
 • Felsőfokú angol nyelvtudás,
 • Hivatalban, irodában elvárt informatikai ismeretek, készségek (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • német, ukrán, orosz, szerb vagy román nyelv ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton "HP/2696/2019" megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Nyomtatás