Magyar állami ösztöndíj ügyintézői feladatok ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

magyar állami ösztöndíj ügyintézői feladatok ellátására kijelölt álláshely betöltésére.

 

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály kezeli a felsőoktatásban állami finanszírozásban tanuló hallgatók kötelezettségeit – a tanulmányaik alatt és ezt követően is. Tájékoztatja a hallgató és volt hallgató ügyfeleket a magyar állami ösztöndíjas egyenlegük aktuális mértékéről, kezeli a benyújtott kérelmeket, hatósági döntések keretében értesíti az ügyfeleket a fennálló kötelezettségükről.

A főosztály tevékenysége elektronizált, papírmentes, és automatizált folyamatok által támogatott. A magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek nyomon követését nagyméretű államigazgatási nyilvántartások automatizált adatintegrációja által valósítjuk meg, ezáltal tehermentesítjük az ügyfeleket a tanulmányi jogviszonnyal és munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások rendszeres benyújtása alól. Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás kizárólag elektronikus csatornákon történik: a kérelmek benyújtására elektronikus űrlapok állnak rendelkezésre, online felület biztosítja a nyilvántartásban elérhető saját személyes adatokba való betekintés lehetőségét, a hatósági döntéseket hiteles elektronikus irat formájában az  ügyfélkapun keresztül elérhető értesítési tárhelyre kézbesítjük. Az ügyintézők munkáját egyedi ügykezelő rendszer támogatja és biztosítja a papírmentes működést.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent felsőoktatási vagy közoktatási tanulmányi adminisztrációban, vagy ügyfélszolgálati területen szerezett tapasztalat. Pályakezdők jelentkezését is várjuk, akiket érdekel egy országos hatáskörű hatósági nyilvántartás keretein belül, a gyakorlatban működő e-közigazgatási rendszer.

A magyar állami ösztöndíj ügyintéző főbb tevékenységei:

 • felsőoktatásban tanuló magyar állami ösztöndíjas hallgatók és volt hallgatók kérelmeinek elbírálása, választervezetek előkészítése;
 • magyar állami ösztöndíjas hallgatók és volt hallgatók megkeresésére tájékoztatás írásban és szóban;
 • részvétel IT fejlesztések felhasználói tesztelésében.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítésfeltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezethonlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 3- 6 hónappróbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk:
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • magyar állampolgárság.

Elvárt végzettség/képesítés: Felsőfokú alapképzés

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért;
 • irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata;
 • kommunikációs készség;
 • szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 • motivációs levél;
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján;
 • adatkezelési nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.24.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján és a felvételi feladatok önálló megoldása. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.31

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.15.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/240/2024 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

 

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás