Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Egri Pedagógiai Oktatási Központ

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző és pedagógiai támogató rendszer működtetése területén elemzés és értékelés az erre létrehozásra került informatikai rendszerben a rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi, tantárgyi és tanulói szintű adatokat, ezek alapján javaslattétel a szükséges pedagógiai szakmai támogatásra az adott intézmény adott tantárgyi rendszerének fejlesztése tárgyában. A beavatkozások előrehaladásának nyomon követése. Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása: A pedagógiai szakmai szolgáltatások területi koordinációja keretében a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző és támogató rendszer működtetése.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Eger

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai),
  • Több tudományterületet átfogó programok, az oktatás főirány túlsúlyával.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Főiskola/egyetem /felsőfokú képesítés, azon belül Egyetem, jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű - a közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő - szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

MS Office (irodai alkalmazások).

Elvárt kompetenciák: rendszerben való gondolkodás, elemző készség, megfelelő kommunikációs készség, igény a határidők betartására, jó stressztűrő képesség.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • motivációs levél
  • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.27.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.20.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.21.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/740/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás