Leltározási és vagyonnyilvántartási feladatok ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Gazdasági Főosztály, Vagyonnyilvántartási Osztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

leltározási és vagyonnyilvántartási feladatok ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • A Hivatal eszközei és készletei leltározási feladatainak teljes körű ellátása a székhelyén és telephelyein.
 • A Hivatal eszközei és készletei nyilvántartásának vezetése.
 • Közreműködés a selejtezések lebonyolításában.
 • Részvétel az időszaki és az év végi zárlati feladatokban.
 • A területet érintő adatszolgáltatási feladatok ellátása, vagyonkataszteri jelentés összeállítása.
 • A vagyonnyilvántartással és leltározással összegfüggő feladatok elvégzése a hivatal informatikai rendszerében, adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetése.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: 
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség. Egyéb végzettség, pénzügyi/számviteli/közgazdasági végzettség, vagy középfokú végzettség és mérlegképes könyvelői képesítés.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Minimum 1 év közigazgatásban leltározási, vagyonnyilvántartási területen szerzett tapasztalat.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.
Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük pályázati anyagában, legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.16.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.19.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.01.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/1868/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás