Lapszerkesztő álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
OKTATÁSI HIVATAL

Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály hirdet
Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében
lapszerkesztő álláshely betöltésére.

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • A Jogosítási és Lapkiadási Osztály feladatkörébe tartozik a tankönyvek szerzői jogainak rendezése és az Új Köznevelés című online pedagógiai folyóirat kiadása.
 • Az Új Köznevelés folyóirat szerkesztői feladatai közé tartozik
  • a lapszámok összeállításához szükséges újságírói, szerkesztői feladatok ellátása,
  • a megjelenő lapszámok tematikájának kidolgozása,
  • az Oktatási Hivatal sokrétű tevékenységének bemutatása,
  • az oktatásról szóló hírek, cikkek szemlézése.
  • az állandó kapcsolattartás az olvasószerkesztővel és a tördelővel,
  • a publikációs weblap gondozása (https://folyoiratok.oh.gov.hu/).

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés: magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettség Jelöljön ki egy elemet.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • MS Office programok alapszintű ismerete (word, excel, SP, Outlook)
 • Precíz, határidős munkavégzés,
 • Széleskörű együttműködési, kapcsolattartási készség,
 • Hivatalos kommunikáció szóban és írásban
 • Esztétikai érzék a lapszámok megjelentetésében

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Együttműködés (alap)
 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • Digitális és IKT kompetenciák (ügyintézői)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
 • Határidők betartása (egyéb)

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • Önállóság (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Stratégiai gondolkodás (egyéb)
 • Online folyóirat-szerkesztői tapasztalata
 • Korrektori vagy olvasószerkesztői tapasztalat
 • Kiadói vagy könyvszakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.21.

A pályázat elbírálásának módja: Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.28.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.15.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/1354/2024 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail címen keresztül.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás