Köznevelési elemzési referens álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Köznevelési Elemzési Főosztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

köznevelési elemzési referens

álláshely betöltésére.

 

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai (országos kompetenciamérés) és nemzetközi mérések (PISA, TALIS, PIRLS, TIMSS) háttérkérdőíveinek fejlesztésével és gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása. Részvétel a mérési eredmények disszeminációjában, jelentések és elemzések készítésében.

Ellátandó feladatok: A hazai és nemzetközi tanulói teljesítményméréseinek háttérkérdőíveinek gondozása. A kérdőívek magyar nyelvre való adaptálásának szakmai felügyelete a nemzetközi protokolloknak megfelelően, a felmerülő feladatok kapcsán kapcsolattartás a nemzetközi központtal. A TALIS mérés nemzeti koordinátori feladatainak ellátása.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.
Az adatvédelmi tájékoztatónk:
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • magyar állampolgárság.

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Mesterképzés, Szociológus, neveléstudományi vagy egyéb kapcsolódó végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
 • legalább középfokú (preferáltan felsőfokú) angol nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségtudat;
 • figyelmes, precíz munkavégzés;
 • analitikus képesség és rendszerszemlélet;
 • megbízhatóság, terhelhetőség;
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • SPSS vagy egyéb statisztikai elemző program

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 • motivációs levél;
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján;
 • adatkezelési nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.22.

A pályázat elbírálásának módja: Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.28.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.30.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/242/2024 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás