Ugrás a tartalomhoz

Ügyintéző

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály, Felsőoktatási Információs Rendszer Osztály

ügyintézői feladatainak ellátását szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

A Felsőoktatási Információs Rendszer Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása: adatszolgáltatások teljesítése a Felsőoktatási Információs Rendszerből (a továbbiakban: FIR), a FIR intézménytörzsi és a FIR személyi nyilvántartások működtetésében és fejlesztésében való közreműködés.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

• adatszolgáltatások teljesítése a FIR-ből • hatósági, oktatásszervezési feladatok ellátása • betekintő és szerkesztő felületek, felhasználói alkalmazások működésének, fejlesztésének szakmai koordinációja • más szakrendszerekkel adatkapcsolatok, értéklisták összehangolásának koordinálása • a FIR alkalmazások működéséhez irányadó jogszabályok változásainak nyomon követése és a felvetődő fejlesztési igények összegyűjtése, illetve a működtetés során javaslatok megfogalmazása a jogszabályi keretek szükségessé váló módosításához • a FIR adatbázis használatával, kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos informatikai feladatok, e téren a munkatársak munkájának támogatása • kapcsolattartás a felsőoktatási intézményekkel és a tanulmányi rendszerekkel, kommunikációs feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Elvárt kompetenciák:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés és gyakorlati feladatok megoldása (Excel).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében 2021. december 15-től új foglalkoztatási jogviszony csak olyan személlyel lehetséges, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) felvette, kivéve, ha részére egészségügyi indokból ellenjavallt, és ezt az érintett személy háziorvosa vagy az érintett személyt kezelő szakorvos által kiállított szakvélemény alátámasztja. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra