Ugrás a tartalomhoz

Hatósági feladatok ellátására szolgáló álláshely

2022. március 25.

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály, Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály

hatósági feladatainak ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 , Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

A Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása: felsőoktatási hatósági engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások lefolytatása, tanügyigazgatási feladatok, a Felsőoktatási Információs Rendszer intézménytörzsi adatainak nyilvántartásával kapcsolatos adatbáziskezelési informatikai feladatok.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

• felsőoktatási intézmények működésének, képzésindításának hatósági engedélyezése és nyilvántartásba vétele • felsőoktatási diákotthonok létesítése, adatváltozásainak kezelése • felsőoktatási intézmények, diákotthonok és egyéb felsőoktatási szervezetek adatainak, adatváltozásainak nyilvántartásba vétele • az adatok közhiteles nyilvántartásban való kezelése • a Felsőoktatási Információs Rendszer mint adatbázis használatával, kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos informatikai feladatok, e téren a munkatársak munkájának támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Elvárt kompetenciák:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés és gyakorlati feladatok megoldása (Word, Excel).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra