Felsőoktatási igazgatási feladatok ellátására szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály, Pénzügyi Követelések Osztály

felsőoktatási igazgatási feladatok ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

Hatósági döntések előkészítése; pénzügyi nyilvántartás vezetése; kapcsolattartás társszervekkel.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági döntések elektronikus előkészítése; pénzügyi nyilvántartás naprakészen tartása; adminisztráció, részvétel ügyviteli folyamatok felmérésében, és kidolgozásában; dokumentálásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem (alap- vagy mesterfokozat),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Gyakorlott szintű MS Office használat (irodai alkalmazások),
 • A számítógép készségszintű használata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hatósági ügyintézés és nyilvántartás területén szerzett gyakorlat,
 • Ákr., Eüsz., Infotv. ismerete,
 • Jártasság a jogszabályok értelmezésében, alkalmazásában,
 • SZEÜSZ, KEÜSZ alkalmazások területén szerzett tapasztalat,
 • MS Office Excel haladó szintű ismerete,
 • MS Office Access ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás,
 • elemzőkészség,
 • fejlett kommunikációs képességek szóban és írásban egyaránt,
 • a szakzsargon gördülékeny alkalmazása,
 • problémamegoldó készség,
 • proaktív, agilis attitűd,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019 (IV.23.) Korm.rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél a bérigény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 • A pályázathoz referenciák csatolhatók.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/315/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata több lépcsős. Első lépcső: előszűrés az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés és gyakorlati feladatok megoldása (Word, Excel).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében 2021. december 15-től új foglalkoztatási jogviszony csak olyan személlyel lehetséges, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) felvette, kivéve, ha részére egészségügyi indokból ellenjavallt, és ezt az érintett személy háziorvosa vagy az érintett személyt kezelő szakorvos által kiállított szakvélemény alátámasztja. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato